מהלך הסדר

השינויים בליל הסדר ושאלות "מה נשתנה"

פרק כד

א. מקורות ארץ-ישראליים: משנה, תוספתא ותלמוד ירושלמי ב. מהתלמוד הבבלי ג. שיטות הראשונים: השינויים בליל הסדר ושאלות "מה נשתנה" ד. שאלת הבנים – בגלות ובארץ ישראל סיכום

הרב יהודה זולדן | כד אדר ב תשס"ח