תנ"ך ונוספים

המעשה שהיו מסובין בבני ברק – ורס"ג

המעשה בחכמים שהיו מסובים בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל ליל הסדר מושמט בהגדה של רס"ג,לשיטתו לאחר העיסוק בספור יציאת מצרים עדיף לעסוק בהלכות (קרבן) פסח כמו המעשה שבתוספתא.

הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשפ"ד