אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

ליל הסדר בהלכה ובאגדה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב ברוך וידר | כ"ד אדר ב' תשפ"ב