עניני ספירת העומר

תוקף ספירת העומר כיום והשלכה מעשית לגבי נוסח לשם יחוד

הרב נועם דביר מייזלס | אייר תשע"ט