עניני ספירת העומר

בין פסח לשבועות

על ספירת העומר, ועל הסיבה שסופרים אותה עד שבועות ; עיון בפסיקתא דרב כהנא, בהסבר הפסוקים בתורה על קבלת התורה, והשלכותיהם.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | שבועות תשס"ג