מעמד הר סיני ומתן תורה

יום הגשמים ומתן תורה

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל