עניני החג

מהותו של חג השבועות על פי שמותיו

חג השבועות מאחד את מושגי התורה, הארץ, ישראל ומלכות; עיקר מצוות תלמוד תורה - דוקא בלימוד לאחרים; אהבת ישראל מביאה לגאולה.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ג' בסיון תשס"ה