בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
140 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  שיעורים נוספים

  ערך הניגודים

  קבוץ א תתכ"ח, אורות התחיה ל"ב

  למדנו על ערכו של הניגוד שמיוחד בכך שהוא מאפשר מקום וצמיחה של שני הצדדים. כלומר, דווקא ריחוק בין בני זוג, בין תלמידי חכמים, בין ישראל לקדוש ברוך הוא, נותנת מקום לכל צד לעמוד בפני עצמו ומתוך כך להשתוקק לקרבה גדולה יותר.

  הרב יהודה מלמד | ח' אייר תשפ"ד
  undefined
  19 דק'
  כינוסי אברכים

  כינוס ר"ח אייר תשפ"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אייר תשפ"ד
  undefined
  1:14
  כינוסי אברכים

  שו"ת סוף זמן חורף תשפ"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' ניסן תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  שיעורים נוספים

  מקורבן העומר לשני הלחם - מפסח לשבועות

  קבוץ א תתכ"ח, אורות התחיה ל"ב

  הרב דיבר על המעבר בין פסח לשבועות, בין קורבן העומר שהוא מאכל בהמה לשתי הלחם שזה מאכל אדם, בין הנפש הבהמית ששלטה באדם האלילי לנפש הרוחנית שהתגלתה עם עם ישראל והולכת ומופיעה, הולכת ומתפשטת ובארץ ישראל היא מופיעה גם בטוב הנפש הבהמית.

  הרב יהודה מלמד | י"ח אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  שיעורים נוספים

  ארבע רוחות מזווית נוספת

  אורות התחייה כח, ל. אורות הקודש ב, כ"ג

  הרחבנו וחזרנו על ארבעת הרוחות שמנשבות בהוויה הישראלית, רוח אלוקים, רוח האמונה, רוח המוסר ורוח הלאומיות העמקנו במלחמה הזמנית המתרחשת בין הקודש לטבע על אף שהם זקוקים זה לזה ומשלימים זה את זה.

  הרב יהודה מלמד | ד' אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  51 דק'
  שיעורים נוספים

  ארבע רוחות כנגד ארבע תפיסות באומה הישראלית

  טללי אורות, השקפה על טעמי המצוות פרקין ג-ד

  במהלך השיעור התבוננו על ארבע רוחות שנושבות בעולם וכנגדן שלוש תפיסות באומה הישראלית דרך עיניו של הרב קוק זצ"ל. הרב ביאר איך על אף שהתפיסות האלה נראות כסותרות זו את זו הן בעצם משלימות.

  הרב יהודה מלמד | י"ג אדר א' תשפ"ד
  undefined
  48 דק'
  שיעורים נוספים

  חב"ד וההתרגשות השכלית שהביאה לעולם

  הקדמה לקונטרס ההתפעלות לאדמור האמצעי

  בתקופת כתיבת הקונטרס מסתובבת מחשבה בקרב חוגי חב"ד שהתפעלות היא דבר פסול ומבוזה, אם לא אסור. אדמו"ר האמצעי רואה בזה הפיכת אור לחושך, אם כי מתוך דבריו רואים שיש בסיס של אמת בדחיית ההתלהבות החיצונית. כנגד זה מלמד אדמו"ר האמצעי, שלא תמיד התרגשות חיצונית מעידה על תנועה שכולה חיצונית; לפעמים התנועה כל כך עמוקה עד שהיא מופיעה גם בחיצוניות. העניין הזה, מבחינת אדמו"ר האמצעי, הוא המפתח לתחיית עבודת ה' וחסידות חב"ד בכלל, לשיבה אל המגמה הגדולה שהביא אדמו"ר הזקן לעולם.

  הרב יהודה מלמד | א' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  49 דק'
  שיעורים נוספים

  התפעלות וחסידות

  קונטרס ההתפעלות לאדמו"ר האמצעי

  בשנת הסתלקותו של אדמו"ר הזקן, תחילת הדור השני של חב"ד, אדמו"ר האמצעי כותב איגרת לכלל החסידים, בה הוא מתבונן על מגמה של נפילה מסויימת אצל אנ"ש, המתנזרים מהתפעלות בלימוד ובעבודה, ומתחיל לסלול דרך לחזור לחיות החסידית, ולהתפעלות.

  הרב יהודה מלמד | כ"ב שבט תשפ"ד
  undefined
  23 דק'
  שיעורים נוספים

  יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי - המשך

  למאמר יש שתי נוסחאות, בשיעור נעסוק בנוסח ב'. אדמו"ר הזקן אומר שיש שתי בחינות בחיי העוה"ב, בחינת יש – השכר העולם הבא בגלל העולם הזה, ובחינת אין. בבחינת אין, ע"י ביטול המדרגה הנמוכה עולים מדרגה. בהבנה עמוקה יש מעלה לבחינת האין כי היא מבטאת ביטול גמור לקב"ה.

  הרב יהודה מלמד | ח' שבט תשפ"ד
  undefined
  8 דק'
  שיעורים נוספים

  אזכרת שם ה' בלימוד

  הרב יצחק בן יוסף | שבט תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  שיעורים נוספים

  מוריד שאול ויעל

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי - המשך

  המשכנו את מאמר "יפה שעה אחת". הרב דיבר על כך שייסורים בעולם הזה זה מתנה לעולם הבא כדי שהדעת תתנתק מההשתקעות בעולם הזה ותדבק ברוח. ישנם גם ייסורים בעולם הבא, בגיהנום, המזככים את האדם ואת קישורו לאלוקות, וברובד נוסף זהו גם עניינו של כף הקלע, השאול.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג טבת תשפ"ד
  undefined
  49 דק'
  שיעורים נוספים

  אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי

  במהלך השיעור המשכנו את השיעור הקודם ודיברנו על הקשר בין עמלק לדעת ולמידות הרעות. דיברנו על התמכרות למידות רעות קצת איך להתמודד איתם. ובסוף התחלנו ללמוד על ההתמודדות עם עמלק עצמם, עם הדעת של הרוע.

  הרב יהודה מלמד | ט"ז טבת תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  שיעורים נוספים

  העלאת ניצוצות והתמודדויות

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי

  האדמו"ר האמצעי מסביר שישנן מידות סתם, אך ישנן מידות שמעניקות חיות לאדם, ועיקר ההבדל הוא האם האדם מכניס אליהן את הדעת.

  הרב יהודה מלמד | ט' טבת תשפ"ד
  undefined
  47 דק'
  שיעורים נוספים

  היחס לשפע וההשפעות שלו עלינו

  ניצוצי שמשון

  נלמד סיפור על רב מתקופת הקיסר ניקולאי וגזרותיו הקשות ומהלך רוחני שהרבה מרוז'ין מתאר. נבין שישנה סכנה בעודף שפע שעלולה לגרום לאדם לבעוט במציאות ולהמצי לעצמו אויבים כדי להילחם איתם. ונבאר את הפסוק "החודש הזה לכם" ועל השיבוש שלו "החרש היה ליבם" בהקשר לר' אלעזר בן ערך.

  הרב יהודה מלמד | ג כסליו תשפד
  undefined
  48 דק'
  שיעורים נוספים

  קלקול מוסרי ועבודה זרה פוגעים ביכולת להלחם

  לאדם יש מעלה על החיות שיש לו שכל וכאשר מאבד את מעלתו יורד מתחת למעלת החיות וכן הגויים נלחמים על הקיום ועם ישראל בדרגה יותר גבוהה וכאשר עם ישראל יורדים ממדרגתם על ידי החטאים לא יורדים למעלת הגויים אלא מתחת לכך ואז אין לעם ישראל כח להלחם כי עם ישראל לא יכול להלחם בלי הצדקה מוסרית כמו שאר הגויים ומלחמה של עם ישראל צריכה לעזור לכל העולם

  הרב יהודה מלמד | י"ט חשוון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  שיעורים נוספים

  ראשית חכמה יראת ה'

  מה יש באומן שאין פה? התפקיד של הרב זצ"ל להביא ולהבין את התודעה שיש באומן לא"י. "במה שהורשת תתבונן"- גישה עם כלים נכונים. היראה הכלי הנכון, פתח לחכמה, איפה הכבוד והחשיבות שלך בחיים? זה ר"ה, הראש, המלכת ה',לעמוד לפניו ביראה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ח אלול תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  שיעורים נוספים

  יראת שמים ושמחה

  ספר העיקרים מאמר ג פרק לג

  קיום מצוות מתוך שמחה, והבריאות בשילוב השמחה ויראה.

  הרב יהודה מלמד | כ"א אלול תשפג
  undefined
  1:07
  כינוסי אברכים

  שו"ת סוף זמן קיץ תשפ"ג

  *איך מתכוננים בבין הזמנים לזמן אלול. *למה הישיבה מעסיקה ערבים? *מה היחס הנכון והאהבה שצריך כלפי מפגינים המצד השני?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אב תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  בהעלותך

  הגישה לתורה

  על הפרשה ועל הדבקות בתורה

  מדוע דווקא בקרבן פסח באו אותם אנשים טמאים (אנוסים) ובקשו פיתרון לבעייתם? כעומק הטומאה (החטא) צריך להיות עומק ההיטהרות ממנה; משל מהגעלת כלים; גדלותה של האמונה של התורה היא דווקא בגלל שהיא נגישה לכל (בניגוד לפילוסופיה); דברי הרמב"ם על הדרך לקניין תורה; לימוד תורה מתוך קישור לעמ"י; נשמה אלוקית בכל יהודי: ההסתכלות השלימה על היהודים החילונים; מחוייבות בני התורה לשאת בעול המצב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליב' סיוון תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שיעורים נוספים

  ירושלים של זהב -הדרך לחיי התרוממות דקדושה בעולם הזה

  הרב שאול אלתר | תמוז תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il