יום הזכרון

עבודת ה' טבעית ישראלית

שיחה ליום הזיכרון.

הרב דני איזק | ג' אייר תשנ"ח