שיעורים נוספים

עין הרע, יש חיה כזו?!

האם יש עין הרע? מקורות לקיימו של עין הרע. האם קיימות הלכות לעין הרע? לראיה יש כוח גדול שהוא המקור לעין הרע ומי שמזלזל בכוח זה גובל בעבודה זרה.

הרב מנחם בורשטיין | כ"ו תמוז תשע"ו