שיעורים נוספים

האור הטוב

על חשיבות הופעתם החיצונית של הכוהנים, המסמלת את השילוב בין התורה לעבודת ה'.

הרב דוד חי הכהן | תשע"ב