ענג שבת

חיי הגוף כעבודת ד'

הרב ברוך אפרתי | תשרי תשע"ב