שיעורים נוספים

"חיים ברצונו"

איך באמת הרצון האמיתי של אדם זהה לרצונו של הקב"ה!

הרב משה חביב | ט"ז אלול התשע"ד