שיעורים כלליים

הכנסת אורחים אמיתית

הכנסת האורחים של פעם, זו שנעשתה עם מי שהגיעו בלי תכנון ולא ידעו היכן ילונו ויאכלו, נעלמה מן העולם. שתי ההזדמנויות שכן נשארו לנו לקיים את המצווה הן בליווי ואירוח של מתגיירים, וביחס שמקבלים בבית הכנסת מתפללים שאינם קבועים.

רבנים שונים | חשוון תשפ