חסידים מספרים

אור בחצות הלילה

העובדה שאדם מקבל כסף עבור מלאכתו עלולה לפגום באיכות הכוונה הפנימית להיטיב עם הזולת; האדם הופך למי שעובד למען הכסף, והכוונה העמוקה של הטבה עם הזולת הולכת ונעלמת מן המודעות; אולם ר' דוד את הצידוק: הכסף נועד על מנת לאפשר לאנשים להמשיך ולעסוק במעשי החסד.

הרב אריה הנדלר | תמוז תשס"ד