מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

טוב לבו ומדה עילאית של חסד אצל מרן הראי"ה קוק

הרב משה צוריאל | כ"ה סיון תשס"ו