מגילת רות

תורה של חסד במגילת רות

ענינה של מידת החסד במגילת רות - שעור לחג השבועות. מתוך הספר "עצרת ליחיאל" לעילוי נשמת יחיאל מרדכי ויצמן הי"ד

הרב שמעון קליין | תשנ"ז