הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

נתינת צדקה בקהילה

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הרב יגאל קמינצקי | ט"ו שבט תשע"א