הלכה פסוקה

הלוואה לאח לצורך רכישת דירה

הרב עקיבא כהנא | אייר תשע"ט