צדקה והלואה

הפרשת מעשר כספים

הרב הראשי דוד לאו | אדר תשע"ד