שמיטת כספים

בין חירות לאחווה

התורה מקפידה על חירותו הכלכלית של כל פרט, וכך יש לפרש גם את מצוות שמיטת החובות: לא ניסיון לחלוקה מחדש של הכסף, אלא מתן סיוע מתוך חמלה למי שמטה ידו.

הרב עדו רכניץ | תשרי תשפ"ג