שמיטת כספים

הערמה של מצווה

בכל מערכת משפטית קיימת אפשרות לנצל סעיפים פורמליים כדי לעקוף את החוק, אך הלגיטימיות של מעשים כאלה תלויה בתכלית. היתר המכירה, כמו הערמות נוספות שתיקנו חכמים, נועד לקיים את ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

הרה"ג יעקב אריאל | טבת תשפ"ב