בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
82 שיעורים
  undefined
  6 דק'
  תקיעת שופר

  שופר

  סדרת נקודה בהלכה

  למה צריך להתכוון בשמיעת השופר, מתי ומי המברכים, ואיך הגענו ל100 קולות? כל זאת ועוד במדריך בהיר ותמציתי למצוות השופר. שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה.

  הרב איתן מינקוב | אלול תשפג
  undefined
  1:04
  תקיעת שופר

  הלכות תקיעת שופר בליווי הדגמות

  דינים ומנהגים בתקיעת שופר מהגמרא עד למעשה, באופן מקיף ותמציתי ובליווי הדגמות.

  הרב איתן מינקוב | כ"ד אלול תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  תקיעת שופר

  יום תרועה יהיה לכם- יבבה או שמחה?

  בתורה המשמעות הפשוטה של תרועה היא שמחה. בראש השנה, צריך לשמוח בהמלכת מלכו של עולם, ובמה שאנחנו מתקרבים לגאולה ומונהגים על ידו, באופן של חסד ושפע שמאפיינים את הדור שלנו.

  הרב יהושע שפירא | י"ח אלול תשפ"ג
  undefined
  תקיעת שופר

  קול תרועת רחמים

  הרב דוד דב לבנון | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תקיעת שופר

  לשמוע קול שופר שתוכו רצוף אהבה ואמון

  הרב דוד דב לבנון | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תקיעת שופר

  קבלת מלכותו ותקיעת השופר

  הרבה עבדים יש בעולם, אשרינו שאנו זוכים לקבל על עצמנו את מלכותו של מלך מלכי המלכים בראש השנה , שני סוגי קולות ישנם לשופר - תקיעה ותרועה. התקיעה, שהיא קול פשוט ואחיד, מבטאת שמחה ויציבות, ואילו התרועה, שהיא קול שבור וקטוע, רומזת לשיברון ולחרדה, חכמים תיקנו תקיעה לפני ואחרי התרועה כדי לרמוז שלמרות החרדה אנו מאמינים שמטרת יום הדין היא לתקן את מעשינו ולהיטיב לנו באחריתנו.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תקיעת שופר

  טעמי מצוות תקיעת השופר ומשמעותם

  דיני ראש השנה-מתוך 'ודרשת בחגך' – ימים נוראים.

  הרב אבישי נתן מייטליס | תשרי תשפ"ג
  undefined
  4 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  האם מותר לאכול לפני התקיעות?

  במקומות רבים, תפילות ראש השנה לוקחות זמן ארוך מהרגיל, האם מותר לעשות הפסקה לקידוש ולאכול לפני התקיעות? האם ואיך זה שונה משבת רגילה? כמה מותר לאכול? איזה מאכל ראוי לכהנים להימנע ממנו? על כל ועוד בסרטון החדש, בסדרת "נקודה בהלכה" עם הרב עודד מילר.

  הרב עודד מילר | אלול תשפ"ב
  undefined
  40 דק'
  תקיעת שופר

  המלכת ה' בתקיעות שופר

  מדוע ההמלכה בראש השנה נעשית דווקא בשופר? מהו ההבדל בין המלכה בר"ה לבין קבלת עול מלכות שמיים שבכל יום?

  הרב נתנאל איל | כ"ה אלול תשפ"ב
  undefined
  תקיעת שופר

  כשכולם בכו בתקיעות

  הרב נתנאל יוסיפון | תשרי תשפ"ג
  undefined
  1:01
  תקיעת שופר

  תקיעת שופר - הנחיות מעשיות

  הרב איתן מינקוב בשיעור המפרט בתמצות את ההלכות העיקריות בתקיעת שופר, הדגמת התקיעות ועצות למי שרוצה ללמוד לתקוע בעצמו. הכנה מעולה למצווה היקרה!

  הרב איתן מינקוב | כ"ב אלול תשפ"ב
  undefined
  חודש אלול

  תקיעת שופר ואיחולי שנה טובה מאלול

  הרב אבישי נתן מייטליס | אלול תשפ"ב
  undefined
  תקיעת שופר

  השופר הרביעי

  מאיר סיידלר | אלול תשפ"א
  undefined
  תקיעת שופר

  עניינה של תקיעת השופר בראש השנה

  המצוות שעוסקות בחיצוניות לכאורה של האדם, מבטאות יסוד עמוק יותר של מחויבות בלתי מסויגת לברית עם ה' , הנעזר במכשיר שמיעה יוציא אותו לכתחילה בזמן תקיעת שופר, אך אם בלא זה לא יוכל לשמוע, ישתמש במכשיר , פרנסי משרד החינוך סברו שבקשתנו לשלוש כיתות בכל מחזור באולפנת הר ברכה מוגזמת, אך בחסדי ה' נחנך השבוע הבניין החדש כשכל הכיתות בו מאוכלסות עד תום

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"א
  undefined
  תקיעת שופר

  הכינור המכושף וקול השופר!

  הרב נתנאל יוסיפון | תשרי תשפ"ב
  undefined
  1:00
  תקיעת שופר

  התקיעות והתפילה בראש השנה

  יחס התקיעות והתפילה, והמחלוקת על מספר הברכות בתפילת ראש השנה.

  הרב חיים כץ | יט אלול תשפ
  undefined
  12 דק'
  תקיעת שופר

  השופר - יחודו , מעלתו וכוחו

  הרב מאיר גולדויכט | אלול תש"פ
  undefined
  4 דק'
  קצרים למועדים

  ראש השנה בשבת: מה מחליף את התקיעות?

  איך תקיעת השופר ממליכה את הקב"ה בכל שנה, מה קורה בשנה שאין בה תקיעות? איך ייתכן שחכמים ביטלו את תקיעת השופר בשבת בגלל חשש רחוק של חילול שבת? הרב ינון גרוסברג מסביר על מהות תקיעת השופר ועל הכנסת הרוח בראש השנה בתוך החומריות של העולם הזה, ובייחוד בתקופת הקורונה.

  הרב ינון גרוסברג | אלול תש"פ
  undefined
  2 דק'
  נקודה למחשבה

  למה תוקעים בשופר בראש השנה?

  מה הקשר בין השופר לראש השנה, ואיך השופר מבלבל את השטן? מה משמעות השופר והתקיעות ואיך הם עוזרים לנו לשוב בתשובה ולנצח את יצר הרע?

  ללא רב | אלול תש"פ
  undefined
  תקיעת שופר

  כיסוי השופר במסכה במהלך התקיעות

  הרב יוסף צבי רימון | אלול תשפ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il