תקיעת שופר

השופר הרביעי

מאיר סיידלר | אלול תשפ"א