תקיעת שופר

בין תקיעה לתרועה

על משמעותו העמוקה של סדר התקיעות המבטא את הבריאה – מראשית עד אחרית

על משמעותו העמוקה של סדר התקיעות המבטא את הבריאה – מראשית עד אחרית

הרב חיים דרוקמן | ד' תשרי התשע"ה