בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
2 שיעורים
  undefined
  תקיעת שופר

  תקיעת שופר בשבת במקדש, במדינה ולאחר החורבן

  פרק ב

  מבוא א. תקנת ריב"ז לפי הירושלמי ב. תקנת ריב"ז לפי הבבלי ג. הטעמים לתקנת ריב"ז ד. "כבר נשמעה קרן ביבנה" ה. סנהדרין או מקדש? ו. גבולות ירושלים והמקדש ז. תקיעות בשבת בהר הבית בזמן הזה ח. גזירת "שמא יעבירנו ארבע אמות"

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  תקיעת שופר

  בחצוצרות ובקול שופר במקדש

  פרק א

  מבוא א. תקיעה במקדש בשופרות ובחצוצרות ב. השופרות והחצוצרה - כסף וזהב ג. התוקעים בשופרות ובחצוצרות ד. מקום התקיעה במקדש ה. אופן התקיעה בחצוצרה ובשופרות כאחד סיכום

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il