תקיעת שופר

יום תרועה יהיה לכם- יבבה או שמחה?

בתורה המשמעות הפשוטה של תרועה היא שמחה. בראש השנה, צריך לשמוח בהמלכת מלכו של עולם, ובמה שאנחנו מתקרבים לגאולה ומונהגים על ידו, באופן של חסד ושפע שמאפיינים את הדור שלנו.

הרב יהושע שפירא | י"ח אלול תשפ"ג