תקיעת שופר

שליחות במצוות ועבירות

חילוק דיני שליחות בגופו וכוחו של אדם במצוות ועבירות שונות, ביניהם מצוות תקעת השופר.

הרב אריה קורן | כ"ח אלול תשע"ג