ראש השנה

דין שמיעת התקיעות

הרה"ג חיים יעקב גולדויכט