האזינו

תפארת ומלכות בשופר

אות ה"א שעומדת כמילה לבדה באמצע שירת האזינו מגלה את מהות הישראליות שמתעלה בתקיעת שופר.

הרב יצחק חי זאגא | כ"ח אלול תשע"ז