תקיעת שופר

תקיעות בראש השנה

תקיעת השופר מרוממת אותנו מעל הגשמיות; העמקה בסוגי התקיעות השונות ומקבילותיהן בתיקון היום; ההתעלות לשמיים וההתנתקות מהארץ במחלוקת חכמים; הרחמים והדין שבדרשת הרמב"ן; המחשת מלכות ה' לעולם על ידי השבת והשופר; ביטול התקיעה בשבת ומשמעותה - במקדש ובגבולין.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג