משפטים

מדריך לחיי הקודש

המצוות המפורטות בפרשת משפטים נועדו לרומם את סדר העדיפויות ולבסס את חיי הצדק של העם

הרב דוד חי הכהן | שבט תשע"ב