חודש אלול

תשובת השנה

מהם שני הרגלים של חודש אלול? מה פירוש "שופר גדול"? על פיקדונות ועל גאולה רוחנית ופיזית.

הרב ישעיהו מייטלס | אלול תשס"ו