חגי תשרי

לדוד ה' אורי וישעי

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ב

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב פרופ' נריה גוטל | כו' אלול התשע"ב