חגי תשרי

מהלך חגי תשרי

השיעור עוסק בביאור עניינם של חגי תשרי, מה מאפיין כל אחד מהם ומה המהלך שיוצרים ביחד.

הרב חיים אביהוא שוורץ | מוצאי יוה"כ ה'תשנ"ו