חגי תשרי

תשובה של אהבה מאהבה

מדוע נוטלים את הלולב בימין ואת האתרוג בשמאל? מה הקשר בין כל חגי תשרי? על תשובה מאהבה ועל כביסה.

הרב יצחק הלוי | תשרי תשס"ז