מגד ירחים

הימים שבין יום כיפור לסוכות

גליון מס' 145 בהוצאת "בית הרב"

גליון מס' 145 בהוצאת "בית הרב"

הרב יעקב פילבר | תשרי תשע"ב