אור פני מלך

"בכסה ליום חגנו"

מה שהיה מכוסה בראש השנה ויום הכיפורים מתגלה ביום חגנו הוא חג הסוכות.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תשס"ה