רביבים

לשוב ולעמוד לפני ה'

המשמעות הרוחנית של המחזוריות בחיים; קורבן התמיד והתפילות שכנגדו נותנים משמעות למחזוריות היומית; המחזוריות השבועית ויום השבת; מחזוריות החודש והשנה ומעורבותו של עם ישראל בקביעתה.

הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ז