חגי תשרי

שיחה לראש השנה

הרב אלקנה ליאור | כט אלול תשע"ה