חגי תשרי

השמחה בראש השנה

דברים לראש השנה

השמחה במלכות ה' המתגלה בר"ה. כפילות התקיעות בר"ה מראים את שמחת ישראל במצוות. השמחה במצוות - השמחה הגדולה ביותר.

הרב חיים בן שושן | ט"ו אלול תשע"א