חגי תשרי

תודעני אורח חיים

חודש תשרי נקרא "ירח האיתנים" - משום שהוא "איתן במצוות" - בריבוי חגים, למרות הניגודים הנראים בין ר"ה ויוה"כ לבין חג הסוכות זמן שמחתנו, הם משלימים זה את זה, תשובה מיראה בימים הנוראים, ותשובה מאהבה בסוכות, ויש בהם סדר המוביל את האדם לשלמות רוחנית.

הרב דוד דב לבנון | שמחת תורה תשס"ג