הלכה יומית

עירוב תבשילין והתרת נדרים

בית מדרש ג. אסף | אלול התשע"ד