ישראל והעמים

עוצרים את ניסיון ההשתלטות

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

האיסור למכור דירות לנוכרים בארץ ישראל תואם את המציאות הקיימת בה מנסים גורמים עויינים להשתלט על שטחים נרחבים במדינה.

הרב שמואל אליהו | כ"ב ניסן תשע"א