בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
114 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  תצוה

  פורים - הקב"ה מתגלה בדרך הטבע

  שיחת מוצ"ש פרשת תצווה תשפ"ג

  בניגוד לשאר החגים בהם הקב"ה התגלה בדרך נס, בחג הפורים הקב"ה התגלה בדרך הטבע. כבר מהפסוק הראשון במגילה ניתן לראות אירועים שלמפרע גרמו לנס | מפורים עלינו ללמוד ולהקיש אל הניסים מתרחשים בדורנו בדרך הטבע, ולהודות לקב"ה עליהם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אדר תשפ"ג
  undefined
  6 דק'
  תצוה

  פרשת תצוה- המנורה, השבת, ופורים

  הרב מאיר גולדויכט | ט אדר תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  תצוה

  בגדי הכהונה מבטאים את קדושת הכהנים

  שיחת מוצ"ש פרשת תצווה תשפ"ב

  המשכן - השכינה שורה בישראל. בגדי הכהונה - הבגדים מבטאים את המהות. דברים לזכרו של הרצי"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אדר א' תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  פרשת 'תצווה' - ערך הפאר חיצוני במשכן

  הרב יצחק בן יוסף | ט אדר תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת תצווה חלק ב'

  באורו של הנצי"ב לסיבת השינויים שיש בין פרשתנו ( לעניין קרבן התמיד) לבין פרשת פנחס. תכלית הבאת הקרבנות במדבר ובא"י שונה זו מזו. חידושו של הנצי"ב שהיה מפגש תמידי של הקב"ה עם בנ"י במשכן, ובנ"י הובטחו על כך בפרשתנו. . השינויים שהיו בהשראת השכינה בין המשכן לבין המקדש. במה באה לידי ביטוי הפרישה של אוהל מועד והמזבח. הבטחה נוספת שבנ"י מלבד עצם היותם בנים לרבש"ע, גם ידעו על כך שנקראו בנים לרבש"ע. באור המילים "לשכני בתכם" הקב"ה מבטיח שינהיג את המון עמ"י בדרך הטבע ובהשגחה נסתרת , ואת הצדיקים בהשגחה גלויה. ביאורו של הנצי"ב לשאלה מדוע הציווי על עשיית מזבח הקטורת מוזכר בפרשתנו ולא בפרשת תרומה ביחד עם כל הכלים?

  הרב חיים כץ | ט' אדר תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת תצווה חלק א'

  2 השאלות של הנצי"ב: 1- מדוע דווקא בפרשה הזו מוזכר שמשה רבנו צריך לצוות את בנ"י? 2- מדוע הציווי על הכנת השמן למנורה אינו מובא לאחר הציווי על המנורה? הבאת ישוב הרמב"ן לשאלות הנ"ל ודחייתו. חידושו של הנצי"ב שלאהרון הכהן ניתן כוח ההוראה כמ"ש "ולהורות את בנ"י", ולמשה רבנו ניתן כח הפלפול שהנו יותר גדול. תירוץ הנצי"ב לשאלותיו. חידושו של הנצי"ב שהשמן צריך להעשות מלכתחילה לצורך המאור. הציווי לבני ישראל אינו להדלקת המנורה בפעם הראשונה, מכיוון שלה כבר הביאו הנשיאים.

  הרב חיים כץ | ח' אדר תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  השבת והמשכן

  מדוע משה שינה וציווה על השבת לפני המשכן? הסכנות שיש במשכן ובמקדש, והפתרון שנותנת לכך השבת. הצד הנסתר של השבת מול הצד הגלוי, וההבדל בין המשכן למקדש.

  הרב חיים כץ | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  יגדיל תורה

  כּתית למּאוֹר -ה'כּתית' אינוֹ אלּא לצרך ה'מאוֹר'

  הרב אורן נזרית | אדר א תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת תצווה - חלק ב'

  האם האורים והתומים הם מעשה אנושי או אלוקי? מה הם האורים ומה הם התומים? מדוע מזבח הקטורת לא מוזכר יחד עם כל הכלים בפרשת תרומה, אלא בפרשתנו? מה היא קטורת זרה?

  הרב חיים כץ | ט' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  26 דק'
  תצוה

  רמב"ן על פרשת תצווה - חלק א'

  מהו סוד בגדי הכהן הגדול? האם יש בתורה מילה ערבית?

  הרב חיים כץ | ח' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  תצוה

  המשפט העברי וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

  חלק ג

  חלק ג

  הרב יוסף כרמל | אדר א תשפ"ב
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  זֶה מַעֲשֶׂה שֶׁלּוֹ וְזֶה מַעֲשֶׂה שֶׁלִּי - איסור חדירה לפרטיות

  קול צופייך תצווה תשפ"ב

  *כשאדם אומר בווידוי "גזלנו", שלא יחשוב שמעולם לא גזל, כי ישנן כמה דרכים של גזל שאנשים נכשלים בהן, למשל הקורא מסמך של חברו או מסתכל בביתו של חברו.

  הרב שמואל אליהו | י' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  בגדי כוהנים ומשמעותם

  הסברים שונים לחשיבות בגדי הכוהנים, ולבגדי האדם בכלל.

  הרב יצחק בן יוסף | י' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  6 דק'
  תצוה

  פנינו דרך אור המנורה

  הרב מאיר גולדויכט | י' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  תצוה

  קדושת הכהונה - כלל ישראלית

  שיחת מוצ"ש פרשת תצווה תשפ"א

  קדושת הזמנים. עבודת ה' של גבורה ולא מתוך פחד. קדושת הכהונה שייכת בכל ישראל ומופיעה בכוהנים. הקב"ה מתפאר ומשתבח בישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו אדר תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  תצוה

  השראת שכינה על ידי ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר א' התשס"ה
  undefined
  תצוה

  להאיר את העולם

  הרב הלל מרצבך | אדר א תשפ"ב
  undefined
  תצוה

  איש של אהבה

  הרב נתנאל יוסיפון | אדר א תשפ"ב
  undefined
  תצוה

  אין שמחה כהתרת הספקות

  הרב יוסף נווה | אדר א תשפ"ב
  undefined
  קרוב אליך

  קרוב אליך תצווה תשפ"א

  גיליון 358

  גיליון 358

  רבנים שונים | י"ב אדר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il