בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
820 שיעורים
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  עין טובה מביאה גאולה

  בפרשת בהעלותך מתחיל תיאור את המסע הפיסי לארץ ישראל, שנתקע ונעצר פעם אחר פעם, עד שבני ישראל עושים את המסע הרוחני מהעין הרעה של מצרים לעין הטובה של ארץ ישראל.

  הרב שמואל אליהו | סיון תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מעמד הר סיני – למען ארץ ישראל

  מדוע בחרה השכינה להתגלות לרבי יוסף קארו זצוק"ל דווקא בליל שבועות ולצוות אותו על עלייה לארץ ישראל? הרי מוטב לצוות אותו על כך בחג הפסח. אלא שעיקר המטרה של מעמד הר סיני הוא לקיים את התורה בארץ ישראל. לכן אומרים לו ביום מתן תורה, כי זו בדיוק השליחות של גדול התורה.

  הרב שמואל אליהו | סיון תשפ"ג
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מהי מלכות ה' ולמה היא מתגלה בירושלים?

  הישמעאלים יודעים מהקוראן שלהם כי עתיד להיבנות בית המקדש השלישי על ידי עם ישראל, ולמרות כל זאת הם בונים מסגד על מקום המקדש, ובמקום לחזק את היהודים הם נלחמים בעם שיכול להקים את המקדש ולהביא אור לכל העולם. לכן ה' מתחרט עליהם שבראם.

  הרב שמואל אליהו | כז איר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מעלת רבי שמעון בר יוחאי

  ההתעוררות שיש בלב ישראל להתחזק כנגד אותם המנסים להרחיק את עם ישראל מאביהם שבשמים עשויה להיות גילוי אליהו בהסתר. וצריך כל אדם לשמור את ההתעוררות הזו מכל משמר ולדעת כי הגאולה תלויה במימוש של הרצון להרבות שלום בעולם, ולהרבות אהבת תורה ויראת שמים

  הרב שמואל אליהו | איר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  קדושה חקוקה בישראל

  כשם שקדושת המקדש קיימת לעולם, כך קדושת הזמנים קיימת לעולם וכך קדושת האדם מישראל קיימת לעולם. לכן אחרי שהתורה מדברת בספר ויקרא בפעמים רבות על קדושת המקדש, היא מדברת בפרשיות הללו על קדושת עם ישראל

  הרב שמואל אליהו | יג איר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  ניסי העבר וניסי העתיד במדינת ישראל

  הרב שמואל אליהו | ד איר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  משואה לתקומה בנבואת יחזקאל

  הרגע שבו התקבלה ההחלטה האלוקית על קיבוץ גלויות ותחיית עם ישראל היה הרגע שבו הגרמנים החליטו לזרוק את היהודים לכבשנים. באותה שעה אָמַר לֵיהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִיחֶזְקֵאל, לֵךְ וְהַחֲיֵה מֵתִים. לך אמור להם לישראל הגיע זמן גאולתכם

  הרב שמואל אליהו | כט ניסן תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הכשרת הבית לפסח

  כשאנחנו מבערים את החמץ והשאור מביתנו אנחנו מוסיפים כוח לבטל את כוח הסטרא אחרא מהעולם. וזה מה שאמרו חכמים "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"

  הרב שמואל אליהו | א ניסן תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  ביעור פירות שביעית

  כיום, ששמיטה דרבנן כי אין רוב יושביה של ישראל עליה, בוודאי שגם חובת הביעור של פירות שביעית היא רק מדרבנן. אבל חייבים לזכור כי אנחנו מאוד קרובים להיות רוב יושביה עליה, וצריך כבר עכשיו לחשוב על ההלכות שישתנו בשביעית הבאה ויהיו חמורות יותר באיסור תורה

  הרב שמואל אליהו | כב אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פורים - אור מתוך חושך

  הפיגועים הללו מתעוררים בחודש אדר דווקא, כי בחודש הזה מתעוררת קליפת המן כשהוא רואה את עם ישראל מתעורר לקראת הגאולה. כך היה בימי המן וכך היה ביציאת מצרים, כך היה עם היטלר וכך גם היום. לכן אנחנו צמים בתענית אסתר בחודש הזה, להפוך את המזל שלנו לטובה

  הרב שמואל אליהו | ט אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  משנכנס אדר מרבים בשמחה - משמעות הלכתית

  הגמרא בתענית קישרה את הדין של ריבוי השמחה בחודש אדר לדין של מיעוט השמחה בחודש אב. מיעוט השמחה באב הוא בגלל החורבן. לכן נלמד שריבוי השמחה בחודש אדר הוא בגלל הגאולה.

  הרב שמואל אליהו | ב אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  אחרי רבים להטות

  "שהתקינו הראשונים והטילו שמתא חמורה מאד ויהיו כל ישראל מובדלים מאדם שמונה על ידי המלך בלי הסכמת הקהל… שלא יהיה אדם ראוי ליטול שררה על חבירו לא על ידי מלך ולא על ידי שרים לשופט, כדי לעשות ולכוף חבירו לא בדברי שמים ולא בדברי הכא..."

  הרב שמואל אליהו | כד שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  איך פותרים מחלוקות בין אחים?

  הסוד לקיום בית המקדש הוא השילוב של האמת והשלום. כי לוותר על הערכים בשביל השלום זו לא דרך, ולוותר על השלום בשביל הערכים שמאמינים בהם זו גם לא דרך. צריך למצוא את הדרך לעשות את שניהם ביחד.

  הרב שמואל אליהו | יח שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  תפילה על מיעוט הגשמים

  את תרבות מצרים אפשר לראות היום באופן ממש מוחשי בצפון קוריאה. זו מדינה שיש לה הצבא הסדיר הרביעי בגודלו בעולם. מדינה שמחזיקה בנשק כימי ונשק גרעיני ומחזיקה מפעלי נשק גדולים. אבל רוב תושביה חיים בתת תזונה

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שֶׁלֹּא נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם אֶלָּא בִּזְכוּת אֱמוּנָה

  אלה שהאמינו בישועת ה' למרות היותם במדרגה נמוכה, יצאו ממצרים ונגאלו והקימו את בית המקדש, וארבע חמישיות שלא האמינו בישועת ה' בגלל חשבונות רבים - נשארו במצרים ונאבדו מעם ישראל עולמית.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ג
  undefined
  1:04
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מצרים כור הברזל

  שכחת הפלא הנשגב שה' עשה עם ישראל היא יסוד כל החטאים שבני ישראל חטאו במדבר ארבעים שנה. השכחה הזו עלולה לפעול גם עלינו להשכיח מאיתנו את הברית והשבועה שאלוקים כרת עם כל אחד ואחד מאיתנו. כדי שלא נשכח אותה אנחנו מניחים תפילין יום יום.

  הרב שמואל אליהו | כו אדר תשפ"ג
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פתיחת העיניים והלב בדרך לגאולה

  יהודים שעיניהם סומות גרועים יותר מהגויים. כך בנו היהודים את התרבות המצרית בכישרונם הרב, וכך בנו יהודי גרמניה את הטכנולוגיה שבסופו של דבר החריבה אותם. המפעלים שבנה הכימאי היהודי פריץ הבר ייצרו את הגז שהמית שישה מיליון יהודים.

  הרב שמואל אליהו | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  החורבן המיותר של ירושלים

  צבא נבוכדנצר מנסה לפרוץ את חומות ירושלים עם איל הברזל האחרון ומצליח. ה' סובב את פריצת שערי ירושלים באופן הזה כדי שגם תושבי ירושלים וגם נבוכדנצר יבינו כי חורבן ירושלים הוא לא בגלל החוזק שלהם, אלא בגלל החולשה הרוחנית של עם ישראל.

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  גדול מרביצי התורה

  כאשר הרב אליהו זצוק"ל נשאל פעם איך מתחזקים באהבת ישראל, הוא השיב בבדיחות שיש בה הרבה לימוד: "אני אוהב את הרב דרוקמן והוא אוהב את עם ישראל, כך אני מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך". דברים לזכרו של הרב חיים דרוקמן זצוק"ל

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  האם מותר למצביא לקחת סיכון במלחמה?

  הרב זצוק"ל הסביר כי כשאדם תפוס במחשבה מסוימת, גם כשהכול יהיה לו מול העיניים הוא לא יראה משהו אחר. כך האחים לא רואים שזה יוסף, כי הם לא רוצים לראות. וכך הם לא רואים שה' איתו למרות שאפילו אנשים גסים במצרים רואים את הפלא הגדול הזה.

  הרב שמואל אליהו | כח כסלו תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il