מגילת אסתר

לב מלך ביד ה'

מגילת אסתר עומדת מול מי שרואים בעצמם מנהיגי העולם, שבטוחים ש"אני אוביל, אני אנווט", וטופחת על פניהם בעוז

הרב פרופ' נריה גוטל | אדר תשע"ז