מגילת אסתר

הכנה לפורים וסיפור מגילת אסתר

הרב מעוז שוקרון | אדר א תשע"ט