מגילת אסתר

להודיע שכל קויך לא יבושו

הרב יוסף נווה | אדר א תשפ"ב