מגילת אסתר

דברי הפורים האלה

עיון בפרשיות המגילה - ועניינם לדורות.

הרב חיים דרוקמן